รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
255 หมู่ 7   ตำบลนาโบสถ์  อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63180
เบอร์โทรศัพท์ 055895103 เบอร์แฟกส์ 055895103
Email : mynabot@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :