ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน เพื่อให้เยาวชนและจิตอาสา ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (อ่าน 191) 27 ธ.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำโดย นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตาและเทศนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล เเด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิรา (อ่าน 183) 27 ธ.ค. 65
คณะครูโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำนักเรียนร่วมแสดง ต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” (อ่าน 197) 27 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วย นางมุกดา พลนาค และนางศรัญยพร ยันตะกนก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานบัญชีและการเงิน สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (อ่าน 171) 27 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูเข้าารับการนิเทศ เรื่องการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 194) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และนางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 193) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายนพดล คงป้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วย นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์ นายณัฏฐ-นิกานต์ ใหม่วรรณกา และนางสาวพรทิพย์ ทองด้วง ครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานป้องกันยาเสพติด จัดกิจกรร (อ่าน 206) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และนายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (อ่าน 204) 20 ธ.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมขอขอบพระคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก โดย ท่าน ผอ.ศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก เป็นผู้มอบรถตู้ให้โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรี (อ่าน 179) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเเก่นักเรียนผู้เรียนดี โดยรับความอนุเคราะห์จากพระครูโสภณธรรมนิเทศและกองทุนคุณพ่อชู-คุณเเม่ทิพาพร คงศร ณ วัดนาโบสถ์ (อ่าน 186) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหายให้งานตกเเต่งสถานที่ คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ประดับผ้า และจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐ์ฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา (อ่าน 146) 20 ธ.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำโดยนายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 158) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และนายศิวะ ดิษฐธรรม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 169) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และนายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (อ่าน 158) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายนภดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และคณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 120) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมการเเข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียนและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนอำเภอวังเจ้า (อ่าน 136) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมต้อนรับ และรับนโยบายจากท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาฯ กพฐ. ที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรของ สพม.ตาก (อ่าน 127) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ ครูณัฏฐวรรณ สีคำ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE และนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมแสดงกิจกรรม “การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี T (อ่าน 136) 20 ธ.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดเเข่งกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “กีฬากลุ่มเจ้า” (อ่าน 131) 20 ธ.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ สำรวจแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพนอกสถานที่ (อ่าน 117) 20 ธ.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (อ่าน 120) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 127) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยนายพงศักดิ์ กันตุุ่ม และนายภควัต ทัดเทียม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (อ่าน 126) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วย นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมและคณะครูโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้ารับนิเทศตรวจเยี่ยม ติดตาม เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ (อ่าน 126) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วย นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (อ่าน 121) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์ และถวายกัณฑ์เทศน์ ณ วัดนาโบสถ์ (อ่าน 125) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคเหนือ ครั (อ่าน 117) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญา คุ้มอักษร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก (อ่าน 119) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวดาราวรรณ เศวตกุล เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรง (อ่าน 122) 20 ธ.ค. 65
นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองเอกชัย ใจก๋องแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ จ.แพร่ (อ่าน 126) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม แสดงความยินดีกับท่านรอง วัลลภ เอี่ยมมะ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 125) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองเอกชัย ใจก๋องแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ จ.แพร่ (อ่าน 120) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยนายพงศักดิ์ กันตุุ่ม และนายภควัต ทัดเทียม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (อ่าน 133) 20 ธ.ค. 65
คณะครูโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 121) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยนายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (อ่าน 115) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดสัมมนา เรื่อง “ ระบบเกษตรผสมผสานและการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการเกษตร ” (อ่าน 129) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และนายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อจัดตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ณ ห้องประชุมลานสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม (อ่าน 119) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และนายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมประชุมวางเเผนการดำเนินงานการเเข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน และเยาวชน (อ่าน 105) 20 ธ.ค. 65
วันอังคาร ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วยตัวเเทนคณะครู นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดนาโบสถ์ ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (อ่าน 128) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ครู มอบอุปกรณ์นักเรียน ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม (อ่าน 121) 20 ธ.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดกิจกรรมวิถีพุทธ (อ่าน 109) 20 ธ.ค. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พบปะกับนักเรียน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม (อ่าน 130) 20 ธ.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมรับการประเมิน โครงการการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” อำเภอวังเจ้า ปี ๒๕๖๕ (อ่าน 351) 31 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ และนางสาวไพลิน แหน่น้ำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออ (อ่าน 351) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้นางศรัญยพร ยันตะกนก นายวรนิพิฐ ปาลา นายภควัต ทัดเทียม และนายศิวะ ดิษฐธรรม เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้ว (อ่าน 331) 30 ส.ค. 65
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เล่นดนตรีเปิดหมวก สมทบทุนการศึกษา ที่ตลาดวินเทจ เทศบาลเมืองตาก และตลาดนัดวังเจ้า (อ่าน 317) 30 ส.ค. 65
นายยรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายวรนิพิฐ ปาลา และนางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ ขยายผลการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน OBEC Content Center) (อ่าน 344) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายณัฏฐ-นิกานต์ ใหม่วรรณกา หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับสถานศึกษา (อ่าน 337) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เป็นตัวเเทนในการรับมอบทุนการศึกษา และพัดลม จำนวน ๒ ตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล (อ่าน 343) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวศันทนีย์ มีนาค นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ และนายพงษ์ศักดิ์ กันตุ่มเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานหอพักนอน (อ่าน 346) 30 ส.ค. 65