ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำตัว
         วันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำโดย นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยามคม ครูจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง และครูวรนิพิฐ ปาลา นำตัวแทนนักเรียน เข้ารับรางวัล
"ระดับดี" ในโครงงานการประกวด "สื่อชุดนิทานชาดกเพื่อการเรียนการสอน" ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๑ 
ณ  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2565,22:29   อ่าน 9 ครั้ง