โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมยินดีต้อนรับ
Performance Agreement 2565
นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง 2
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค
นายปราโมท นึกหมาย
นายจตุพล คงโพธิ์
นางสาวไพลิน แหน่น้ำ
นายภควัต ทัดเทียม
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมรับการประเมิน โครงการการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” อำเภอวังเจ้า ปี ๒๕๖๕ 31 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ และนางสาวไพลิน แหน่น้ำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออ 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้นางศรัญยพร ยันตะกนก นายวรนิพิฐ ปาลา นายภควัต ทัดเทียม และนายศิวะ ดิษฐธรรม เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้ว 30 ส.ค. 65
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เล่นดนตรีเปิดหมวก สมทบทุนการศึกษา ที่ตลาดวินเทจ เทศบาลเมืองตาก และตลาดนัดวังเจ้า 30 ส.ค. 65
นายยรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายวรนิพิฐ ปาลา และนางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ ขยายผลการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน OBEC Content Center) 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายณัฏฐ-นิกานต์ ใหม่วรรณกา หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับสถานศึกษา 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เป็นตัวเเทนในการรับมอบทุนการศึกษา และพัดลม จำนวน ๒ ตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล 30 ส.ค. 65
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวศันทนีย์ มีนาค นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ และนายพงษ์ศักดิ์ กันตุ่มเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานหอพักนอน 30 ส.ค. 65
นายยรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายวรนิพิฐ ปาลา นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมพิธีรับมอบ ชุดลูกเสือและเนตรนารี สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยมีนายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า เป็นประธ 30 ส.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศรายการการเเข่งขัน Webpage ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ส.ค. 65
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงาน SAR โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ปี 2564 10 ต.ค. 65
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2565 10 ต.ค. 65
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2562 27 ธ.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2560 27 ธ.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2561 27 ธ.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2563 27 ธ.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2564 27 ธ.ค. 64
รายงาน SAR โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ปี 2560 27 ธ.ค. 64
เกียรติบัตร ครู
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs 25 ม.ค. 65
การประกวดโครงงาน "ชุดนิทานชาดกเพื่อการเรียนการสอน"ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 11 25 ม.ค. 65
คำสั่งการปฎิบัติงาน
แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 06 ก.ย. 65
แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่เวรยาม เดือน กันยายน 2565 06 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 17 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 17 ส.ค. 65
แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน เดือนสิงหาคม 01 ส.ค. 65
แต่งตั้งวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 26 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 26 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 26 ก.ค. 65
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
    ธันวาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45 6 78910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ปฏิทินกิจกรรม
06 ธ.ค. 65
งานแนะแนว
ลิ้งค์น่าสนใจ