กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจตุพล คงโพธิ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ