ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม คณะครูหัวหน้าฝ่ายบริหาร ๔ ฝ่าย และครูฝ่ายอนามัยโรงเรียน จัดประชุมเพื่อร่วมประเมินการเปิดเรียน ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 (อ่าน 112) 14 ม.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง (อ่าน 108) 14 ม.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ปรับภูมิทัศน์ห้องเรียนธรรมชาติ ให้พร้อมสำหรับการเปิดเรียน onsite โดยมีการวาดภาพตกเเต่งผนังในห้องเรียนธรรมชาติ (อ่าน 76) 14 ม.ค. 65
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำโดย นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยามคม ครูจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง และครูวรนิพิฐ ปาลา นำตัวแทนนักเรียน เข้ารับรางวัล "ระดับดี" ในโครงงานการประกวด "สื่อชุดนิทานชาดกเพื่อการเรียนการสอน" ของโรงเรียนวิถีพุทธชั้น (อ่าน 798) 13 ม.ค. 65
นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (อ่าน 111) 18 ต.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (อ่าน 122) 18 ต.ค. 64
นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อ.วังเจ้า จ.ตาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 112) 18 ต.ค. 64
นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม (อ่าน 117) 18 ต.ค. 64
นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อ.วังเจ้า จ.ตาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 109) 18 ต.ค. 64
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมร่วมกับสถานีตำรวจวังเจ้าขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน (อ่าน 115) 12 ก.ย. 64
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนสื่อ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (อ่าน 108) 12 ก.ย. 64
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบ ช่อดอกไม้เพื่อให้การต้อนรับ ดร. อวยชัย ศรีตระกูล ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพม.ตาก และนายวัลลภ เอี่ยมมะ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพม.ตาก (อ่าน 111) 09 ก.ย. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม และท่านรองฯ โรงเรียนพบพระวิทยาคมร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม (อ่าน 120) 09 ก.ย. 64
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ดำเนินการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2,000 บาท (อ่าน 111) 09 ก.ย. 64
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประชุมครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน (อ่าน 50) 03 ก.ย. 64
นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ นางสาววิชญาพร พิกุล เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาโบสถ (อ่าน 59) 20 ส.ค. 64
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้ารับชมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” (อ่าน 55) 16 ส.ค. 64
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ศูนย์กักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด/พื้นที่ควบคุมสูงสุด (อ่าน 62) 13 ส.ค. 64
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนว และ School Health HERO (อ่าน 59) 10 ส.ค. 64