ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การอบรมโปรแกรม Microsoft Teams Education
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,13:55  อ่าน 295 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google site
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,16:45  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรการสร้างเวปไซต์การเรียนการสอนด้วย google site ปี64
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,11:09  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรการสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย CANVA ปี64
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,16:03  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนเพศวิถีศึกษา ปี 64
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2564,13:58  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปี 64
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2564,13:56  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากร การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ปี63
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,13:54  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น สำหรับครู และการเข้าใช้ School Health HERO
ชื่ออาจารย์ : นายวรนิพิฐ ปาลา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,12:01  อ่าน 445 ครั้ง
รายละเอียด..