ภาพกิจกรรม
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน นำตัวเเทนสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสภานักเรียนเพื่อการพัฒนายั่งยืน (Student council from SDGs) ผ่านระบบประชุมทางไกล
        วันศุกร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ 
ครูณัฏฐวรรณ สีคำ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน นำตัวเเทนสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสภานักเรียนเพื่อการพัฒนายั่งยืน (Student  council from SDGs) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,22:00   อ่าน 307 ครั้ง