ภาพกิจกรรม
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ มอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าอาคารนนทรี โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,10:04   อ่าน 27 ครั้ง