ภาพกิจกรรม
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ กันตุ่ม หัวหน้างานปัจจัยพื้นฐาน ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน แบบมีเงื่อนไข (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนักเ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,10:05   อ่าน 30 ครั้ง