ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศรายการการเเข่งขัน Webpage ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายวรนิพิฐ ปาลา และนางพุธชาติ มั่นหมาย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ผลการเเข่งขัน ดังนี้ รายการการเเข่งขัน Webpage ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เเก่ เด็กหญิงศิริกัญญา
เรืองศรีวรากูล และเด็กหญิงภูษณิศา เฮียงสอน ชั้นมัธยมศึกษาปี ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,14:01   อ่าน 42 ครั้ง