ข่าวประชาสัมพันธ์
นายยรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายวรนิพิฐ ปาลา และนางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ ขยายผลการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน OBEC Content Center)
วันอังคาร ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายยรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นายวรนิพิฐ ปาลา และนางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ ขยายผลการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน OBEC Content Center) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากระบบเทคโนโลยีดิจิทัส ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,14:05   อ่าน 344 ครั้ง