ข่าวประชาสัมพันธ์
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้นางศรัญยพร ยันตะกนก นายวรนิพิฐ ปาลา นายภควัต ทัดเทียม และนายศิวะ ดิษฐธรรม เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้ว
วันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้นางศรัญยพร ยันตะกนก นายวรนิพิฐ ปาลา นายภควัต ทัดเทียม และนายศิวะ ดิษฐธรรม เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย (Code) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,14:07   อ่าน 40 ครั้ง