ข่าวประชาสัมพันธ์
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ และนางสาวไพลิน แหน่น้ำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออ
วันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ และนางสาวไพลิน แหน่น้ำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,14:07   อ่าน 350 ครั้ง