ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และนายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และนายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนผังจัดวางอาคารสำนักงาน และอาคารประกอบอื่นๆ และลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด โดย ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธานการประชุม
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565,10:08   อ่าน 203 ครั้ง