ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายนพดล คงป้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วย นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์ นายณัฏฐ-นิกานต์ ใหม่วรรณกา และนางสาวพรทิพย์ ทองด้วง ครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานป้องกันยาเสพติด จัดกิจกรร
วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายนพดล คงป้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วย นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์ นายณัฏฐ-นิกานต์ ใหม่วรรณกา และนางสาวพรทิพย์ ทองด้วง ครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานป้องกันยาเสพติด จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด และตรวจกระเป๋า รถ และเครื่องเเต่งกายนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ณ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565,10:09   อ่าน 205 ครั้ง