ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และนางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้นายนพดล คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม และนางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการและเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในการช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ถนนอินทรคีรี ตำบลเเม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565,10:11   อ่าน 192 ครั้ง