ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วย นางมุกดา พลนาค และนางศรัญยพร ยันตะกนก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานบัญชีและการเงิน สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วย
นางมุกดา พลนาค และนางศรัญยพร ยันตะกนก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานบัญชีและการเงิน สำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,10:45   อ่าน 170 ครั้ง