ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน เพื่อให้เยาวชนและจิตอาสา ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน เพื่อให้เยาวชนและจิตอาสา ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ที่มีภาวะฉุกเฉินในชุมชนเบื้องต้นได้ อย่างถูกต้องและทันท่วงที เเละเพื่อให้เยาวชนและจิตอาสาที่ผ่านการอบรมสามารถแจ้งเหตุโดยผ่านช่องทางระบบบริการการเเพทย์ฉุกเฉินหมายเลข ๑๖๖๙ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนในชุมชน ในการป้องกันและดูแลการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ณ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,10:48   อ่าน 191 ครั้ง