ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมร่วมกับสถานีตำรวจวังเจ้าขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายรัติน์พงษ์สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมมอบหมาย นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์ นายณัฏฐ- นิกานต์ใหม่วรรณภา นางสาวสุภัจฉรา กาใจ และ นางสาวณัฏฐวรรณ สีคำ ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าประชุมรับมอบนโยบายจากทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังเจ้า ขับเคลื่อนโครงการ "ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน" ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังเจ้า
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2564,12:08   อ่าน 115 ครั้ง