ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
ในวันพุธ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำโดย นายรัติน์พงษ์ สันตติภัคผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ นักเรียนจากสถาบันใกล้เคียง ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน รวมทั้งหมด จำนวน ๓๓๗ คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก บรรยากาศการฉีดวัคซีนเต็มไปด้วยการดูแลของคณะแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่ให้การแนะนำวิธีการดูแลตัวเองหลังการฉีดวัคซีน เพื่อให้นักเรียนได้คลายความกังวล ทางโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ขอขอบพระคุณทีมบุคคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้นักเรียนได้รับวัคซีน เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,14:12   อ่าน 122 ครั้ง